ORDLISTA

PROBAND
Proband, är beteckningen på den person som en antavla utgår från. Utifrån probanden redovisas sedan den personens anor.