PRODUKTER & PRISER

Här kommer det inom kort att presenteras olika paketlösningar.

Grundpris:

Släktutredning
Första timmen är alltid gratis. Andra timmen kostar 345 kronor. Därefter tar jag 275 kronor per varje påbörjad timme. (priser inkl. moms).


Personutredning
Prisuppgifter som ovan förutom vid större personsökningar som kan vara individuellt beroende på forskandets omfattning och tidsåtgång.
Kontakta mig för en dialog om just din situation: info@arkivdetektiven.se