SLÄKTUTREDNING

Eftersom släktforskning på senare år blivit riktigt trendigt är en släktutredning, där familjens anor är kartlagda fem generationer tillbaka i tiden, en mycket uppskattad gåva och ett minne för livet.   

Du får inte enbart ett vackert släktträd att hänga på väggen, du får även en liten berättelse om varje person. Jag försöker nämligen, så långt det är möjligt, att forska fram så mycket jag kan om varje persons levnadshistoria. Dels för att du som kund ska känna att du får valuta för pengarna, dels för att varje persons historia är unik och i mitt tycke alltid värd att berättas.

Till varje Släktutredning medföljer förutom en antavla även en dokumentmapp med limmad eller spiralbunden rygg, där all information är samlad. Du väljer själv vilken typ av antavla och dokumentmapp du vill ha.


SÅ HÄR GÅR DET TILL

Utifrån givna uppgifter samt ditt godkännande påbörjar jag forskning efter din släkts anor. Främsta källa är kyrkans födelseböcker och husförhörslängder. Det vanliga är att gå fem led tillbaka i tiden men ibland kommer man längre och ibland inte lika långt. Detta är nämligen inte något man kan veta på förhand eftersom källorna av dåtidens präster är så olika noga bokförda. Därför är en dialog mellan dig som beställare och mig som forskare under hela den gemensamma processen A och O.

Det man ska i åtanke är att en släktutredning kan medföra överraskande uppgifter. Släktens "svarta får" kan dyka upp till ytan och inte sällan uppdagas släktens så kallade "familjehemlighet". Det är inget konstigt för man bör komma ihåg är att alla familjer har någon liten hemlighet som varken behöver vara av ondo eller värst genant. Oftast mottas snarare den nyvunna informationen med glädje och tillför släkten klarhet. Som en följd utvecklas vanligtvis också en fördjupad förståelse för den egna familjens historia och de personer den består av. Många är de som utöver detta vittnar om att den egna indentiteten dessutom stärkts efter att ha fått en inblick i släktens levnadsöden. 


FÖRFRÅGAN & BESTÄLLNING

Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan. I ämnesraden skriver du Släktutredning eller annan fråga. Därefter är det viktigt att få med så många detaljer som möjligt för bästa resultat. Ange därför så långt det är möjligt fullständigt namn på den person du vill ska stå som förste person (proband) i ditt träd. Även den valda personens födelsedata (år/månad/dag) samt födelseort (socken) är viktig att få med. Har du fler data såsom föräldrars eller syskons namn och födelsedata är även det bra att ta med, då det kan underlätta mina sökningar.

När jag tagit emot din förfrågan kontaktar jag dig för inhämtande av kompletterande uppgifter, det behövs nästan alltid så det är inget ovanligt händelseförlopp. Efter insamlande av uppgifter översänder jag en prisoffert baserad på det antal timmar jag uppskattar att uppdraget kan ta. Denna offert behöver därefter ditt godkännande innan själva forskningen kan påbörjas. Allt för att du som kund ska känna dig trygg i att inget sker utan ditt medgivande. Jag påbörjar alltså inget innan du sagt ja till det. Under hela processen håller vi sedan kontakt för eventuella följdfrågor och uppdateringar.