Patio Deco´s - Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy förklarar hur Patio Deco samlar in och behandlar dina personuppgifter när du besöker denna hemsida. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan använda dessa.

GDPR, även kallad dataskyddsförordningen är en ny lag som gäller alla EU-länder och som innebär ett ökat skydd för privatpersoners integritet.

Patio Deco tar din integritet på största allvar och hanterar alla kunders personuppgifter med aktsamhet. Den här integritetspolicyn förklarar och förtydligar hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar besökarens personuppgifter enligt (EU) 2016/279, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018. Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Ansvarig person för hantering av personuppgifter på patiodeco.se är Madeleine Forsberg, info@patiodeco.se  tel. +46 70 9921729.

Cookies
Hemsidan patiodeco.se använder cookies (kakor) för att kunna ge bättre service till dess användare. Insamling av statistik via Google Analytics görs om  antalet besökare på webbplatsen, deras operativsystem, webbläsare och vilken version webbläsaren har. Detta används sedan för att förbättra webbplatsen.

Du kan använda denna webbplats även om du inaktiverar cookies på din dator. Det kan dock ha påverkan på webbplatsens funktion och användarvänlighet.

Användning av information
Patio Deco behandlar information för att kunna administrera avtalsrelationen, till exempel för att kunna hantera förfrågningar och betalningar.
- Kontaktuppgifter
- Kontokortsuppgifter eller andra betalningsuppgifter

Den här typen av information är nödvändig för att möjliggöra sedvanlig kundrelationshantering samt kunna ge dig personlig service.

Patio Deco behandlar också faktureringsinformation i enlighet med de krav som vid var tid gällande lagstiftning kräver, till exempel för bokföringsändamål. Sådan information sparas så länge som lagen kräver. 

Utlämnande till tredje part 
Patio Deco säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter (s.k. tredje part). Undantag är de betrodda tredje parter som eventuellt kan komma att hjälpa Patio Deco att hantera eller driva delar av webbplatsen eller företaget. Det kan vara personuppgiftsbiträden eller underbiträden. Ett krav är i sådan händelse att dessa parter godkänner tryggandet av den konfidentiella informationen samt i övrigt följa den gällande personuppgiftslagstiftning.

Patio Deco kan också dela personlig information om det anses nödvändigt för att följa lagstadgade krav, att upprätthålla webbplatsens policy eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.  

Personuppgifter / Insamling 
Patio Deco samlar in uppgifter såsom e-postadress, namn, adress och  telefonnummer samt betalningsuppgifter då det föreligger, liksom den information från den som aktivt tillhandahåller den genom inskickat meddelanden via webbplatsens formulär. Detta sparas i webbplatsens crm-system (databas). Att notera är att den inhämtade informationen endast sparas så länge som det krävs för syftet med kommunikationen mellan dig och Patio Deco eller till dess du meddelar oss, via e-post, att radera din information.

Som person som skickat in formulär har du alltid rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag om den information som finns registrerad om dig. Förfrågan görs via e-post till info@patiodeco.se 

Du har rätt att få felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter rättade, detta sker via e-post till info@patiodeco.se

Du har rätt att lämna eventuella klagomål om behandling av dina personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten för integritetsskydd - Datainspektionen.

Ändringar i den här integritetspolicyn för patiodeco.se förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen.

Senast uppdaterad: 2018-12-13